en fr nl

Try it yourself

kies een kleur en ontdek hoe het werkt

NCS
10
80
-
Y10R

Kleuren op het scherm kunnen afwijken van de kleuren op de kleurstalen.

De kleuren in de presentatie zijn louter informatief en bedoeld ter illustratie. Niet alle getoonde notaties zijn NCS standaardkleuren.

Raadpleeg altijd een fysiek NCS kleurstaal als referentie voor een correcte impressie.

Chromaticiteit

Onder chromaticiteit van een kleur verstaan we het aandeel in kleurtoon, het kleurgehalte dat we met ons oog kunnen waarnemen. Kleuren met eenzelfde chromaticiteitsgehalte hebben hetzelfde kleurgehalte van hun kleurtoon.
10% kleur
20% kleur
30% kleur
40% kleur
50% kleur
60% kleur
70% kleur
80% kleur
90% kleur

Zwartheid & Witheid

Onder zwartheid van de nuance verstaan we het zwartgehalte dat we met het oog kunnen waarnemen in de kleur.
Onder witheid van de nuance verstaan we het witgehalte dat we met het oog kunnen waarnemen in de kleur.
10% zwart
20% zwart
30% zwart
40% zwart
50% zwart
60% zwart
70% zwart
80% zwart
90% zwart

Kleurtoon

Onder kleurtoon van een kleur verstaan wij de zuivere chromatische kenmerken van een kleur. De kleurtonen worden weergegeven in een kleurencirkel met de vier elementaire chromatische kleuren: geel (Y), rood (R), blauw (B) en groen (G), die elkaar in wijzerzin opvolgen. Elke kleur tussen Y, R, B en G bestaat telkens uit een verhouding in stappen van 10% in wijzerzin van de chromatische kleuren in kwestie. (Y, Y10R, Y20R, …)

Universele communicatie

NCS is een universele kleurentaal dat op ieder materiaal in iedere sector wereldwijd toegepast kan worden in de kleurencommunicatie en tijdens de kleurenselectie. NCS is een onafhankelijke kleurentaal, niet verbonden aan een merk of collectie.

Hoe werkt het?

Zodra je de universele kleurentaal spreekt, ben je in staat elke mogelijke kleur in een oogopslag te beschrijven en interpreteer je aan de hand van de NCS notatie hoe een kleur eruit hoort te zien. Zo werkt het:

1. De driedimensionale kleurenruimte van NCS is gebaseerd op de zes elementaire kleuren: zwart, wit, geel, rood, blauw en groen. Dit is overeenstemmend met de manier waarop onze hersenen kleuren interpreteren. Kleurnotaties van NCS zijn gebaseerd op de mate waarin een bepaalde kleur lijkt op deze zes elementaire kleuren. Op deze manier heeft elke kleur een unieke positie binnen de kleurenruimte en bijgevolg een unieke notatie. 

2. We nemen als voorbeeld NCS S 1050-Y90R. Hierbij beschrijft Y90R de kleurtoon, 1050 de nuance.

3.  De kleurtoon vinden we terug op de kleurencirkel en beschrijft de mate van gelijkenis met geel (Y – Yellow) en rood (R – Red). In dit geval bevat de kleur 10% geel en 90% met rood. Zuivere grijze kleuren hebben geen kleurtoon, de nuance wordt gevolgd door de –N van neutraal.

 

4. 1050 geeft de nuance weer. 

Daarbij staat het eerste deel voor de gelijkenis met zwart, hier 10%, en het tweede deel voor het kleurgehalte, in dit geval 50%. De nuance vinden we terug op de kleurendriehoek. De gelijkenis met wit wordt niet in de notatie weergegeven, maar bedraagt de resterende 40% (100%-(10+50)%= 40%)

5. Je bent nu in staat de kleur te beschrijven aan de hand van de notatie. Iemand die eveneens de universele kleurentaal spreekt, zal onmiddellijk begrijpen over welke kleur je het hebt. In ons voorbeeld spreek je over een kleur met:
- 10% zwart
- 50% kleur
- 40% wit
- een gele kleur met 90% rood

De S vooraan de notatie geeft weer dat je werkt met één van de 1950 standaard kleuren van NCS.